Czech School Manchester


​​Welcome to our school's website.

Czech School Manchester in Stretford is a Saturday school of Czech Langugage for pre-school and school children and adults who are taught by experienced and qualified teachers.

Vítejte na stránkách naší školy.

Česká škola Manchester ve Stretfordu nabízí sobotní výuku českého jazyka pro předškolní a školní děti a dospělé pod vedením zkušených a kvalifikovaných pedagogů.
Who We Are?

We are parents of Czech or Czech-English bilingual children living in Manchester, Lancashire, Cheshire or Merseyside who set up a school where our children can learn our language, traditions and culture. The school has been founded as a non-for-profit unincorporated association.

Kdo jsme?

Jsme rodiče českých a česko-anglických bilingvních dětí žijících v Manchesteru a širokém okolí, kteří se rozhodli vybudovat pro své děti školu, kde by se mohly učit náš jazyk, tradice a kulturu. Škola funguje jako neziskové občanské sdružení.


A voluntary organisation providing Czech language lessons to children of Czech origins. The school caters for children aged from 12 months to 11 years.
Children learn the language in the most natural way, by "total immersion" while playing and learning and enjoying themselves.
Czech School Manchester wants to adopt the philosophy of Czech Schools Without Borders and endeavours to become their member. The school follows the curriculum of CSWB.
​​
Cílem České školy Manchester je stát se součástí sítě Českých škol bez hranic, plně souhlasí s její filosofií a učí podle jejich Vzdělávacího programu.

We also offer Czech language courses for adults and much more - just explore our website.