Informace MŠMT o možnostech vzdělávání v českém jazyce u poskytovatelů vzdělávání v zahraničí:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnou školní docházku zásadně na všechny občany České republiky (dále jen ČR) v odpovídajícím věku bez ohledu na to, pobývají-li v ČR nebo v zahraničí.​ Vice informací ZDE.

DOKLÁDÁNÍ PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŽÁKEM V ZAHRANIČÍ BEZ KMENOVÉ ŠKOLY V ČR

Pokud nemáte vaše děti školou povinné zapsané v kmenové škole v ČR, vztahují se na vás informace MŠMT k dispozici ZDE.