Narodila jsem se v Praze, kde jsem i vystudovala divadelní produkci na DAMU. Posléze jsem také absolvovala magisterské studium divadelní vědy na University of Leeds. V Praze jsem pracovala v Divadle Na zábradlí a v Divadelním ústavu a také jsem překládala z a do angličtiny a vyučovala anglický jazyk. Od roku 1991 se mým druhým domovem stal Manchester, kde od roku 2008 žiji trvale se svou rodinou. Divadelní práci jsem vyměnila za práci ve vzdělávání a i nadále překládám.

V roce 2011 jsem založila Czech School Manchester (dnes Czech School & Community Manchester), kde vyučuji na druhém stupni český jazyk a dějepis a jejíž jsem také ředitelkou. Krom toho vyučuji i na anglické škole Westholme School divadelní vědu. Jsem plným členem Chartered Institute of Linguists a propaguji důležitost výuky cizích jazyků na školách. Ve volném čase, kterého moc nemám, mě baví cestování a pěší výpravy v přírodě (jsem také hodnotitelem výprav v rámci Ceny Vévody z Edinburgu), lyžování a četba.