Na schůzky na vyřízení konzulárních záležitostí se objednává přednostně prostřednictvím registračního formuláře, lze se rovněž objednat i telefonicky. Aktuální termíny objednávání na příslušné období naleznete níže na těchto webových stránkách a na Facebooku.

www.mzv.cz/manchester/cz

www.facebook.com/CZCGManchester/

 

Stránky Ministestva zahraničí ČR, jejichž cílem je sjednotit na jednom místě užitečné informace jednotlivých českých ministerstev a úřadů a usnadnit tím jejich vyhledávání a využití pro české občany a krajany žijící v zahraničí. Na webových stránkách tak naleznete informace k jednotlivým tématům a především odkazy na jednotlivá ministerstva či úřady, kde lze dohledat další, detailnější informace.

www.mzv.cz/cesi_v_zahranici

Sdružení České školy bez hranic – informace o ostatních školách v zahraničí, společných projektech a letním táboře pro děti žijící v zahraničí najdete zde:

www.csbh.cz

On-line cvičení Nakladatelství Nová škola, podle jejichž učebnic ve škole vyučujeme, jsou skvělým doplňkem k výuce ve škole. Vyzkoušejte sami na vlastních dětech zde:

Summer School of Slavonic Languages at the Philosophy Faculty at Palacky University in Olomouc, Czech republic. We are a summer course of the Czech language, which is enriched by a cultural program and excursions. For more information visit

www.lsss.upol.cz

Web pro všechny české a poločeské rodiny z celého světa, které si daly za úkol vychovat ze svých potomků bilingvní či dokonce multilingvní jedince. Autoři doufají, že zde najdete něco užitečného právě pro vaši rodinu a budeme moc rádi, když se zapojíte do diskuzí ve fóru.

www.bilingvni-vychova.com

Informace MŠMT o možnostech vzdělávání v českém jazyce u poskytovatelů vzdělávání v zahraničí:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnou školní docházku zásadně na všechny občany České republiky (dále jen ČR) v odpovídajícím věku bez ohledu na to, pobývají-li v ČR nebo v zahraničí.​ Vice informací ZDE.

DOKLÁDÁNÍ PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŽÁKEM V ZAHRANIČÍ BEZ KMENOVÉ ŠKOLY V ČR

Pokud nemáte vaše děti školou povinné zapsané v kmenové škole v ČR, vztahují se na vás informace MŠMT k dispozici ZDE.