Mé jméno je Lucie Hitmárová a jsem kvalifikovanou pedagožkou se specializací na vzdělávání a držitelkou mezinárodního certifikátu (Yoga Alliance) pro výuku jógy. Zároveň jsem vášnivou pedagožkou, která s dětmi velmi ráda tvoří a naslouchá jejich potřebám. Pocházím z malebného kraje Slovácka, kousek od Uherského Hradiště. V Czech School Manchester se budeme společně setkávat ať již při pravidelné sobotní výuce či mimoškolních akcích. Je mi velkým potěšením, že můžu patřit do týmu CSM a nabírat tak zkušenosti z oblasti výuky bilingvních dětí.
V CSM je vždy zábava a učivo je žákům předáváno převážně hrou, nápaditostí a s přihlížením k individuálním potřebám každého dítěte. A proto, přidejte se k nám! Vřele a přátelsky vás uvítáme!